2010

2010: year of the tablet? Maybe.

Tablet PCs have been a huge trend in the last decade and especially at CES 2010. As noted by Deloitte: computer manufacturers are predicted to sell millions of “NetTabs” worldwide, a market of 612 million GBP. By 2015, shipments are forecast to reach about 57 million units annually. Microsoft announced the Tablet PC concept 10 […]

Клиент: Рейтинг и Стойност

Годината се смени, приоритетите остават същите:  ръст на бизнеса чрез отлично представяне на бранда, стратегически иновации и перфектно обслужване на Клиентите. Тъй като обичам това, с което се занимавам, измерваме резултата с 2 основни метрики – ROI (възвръщаемост на инвестицията) и CAGR (Годишен темп на растеж). Ако питаме Cambridge какво е маркетинг, то дефиницията е […]

Scroll to top