CRM

Best CRM 2011?

Greetings to all the “best CRM” fans these days – the CRM’s spring peak is back with lot of interesting projects. Should I use an in-house or hosted solution, how to integrate our ERP, the Asterisk call center, helpdesk, our email marketing center, RSS feeds and 30 social media profiles?… The old myth about ”the magic […]

Клиент: Рейтинг и Стойност

Годината се смени, приоритетите остават същите:  ръст на бизнеса чрез отлично представяне на бранда, стратегически иновации и перфектно обслужване на Клиентите. Тъй като обичам това, с което се занимавам, измерваме резултата с 2 основни метрики – ROI (възвръщаемост на инвестицията) и CAGR (Годишен темп на растеж). Ако питаме Cambridge какво е маркетинг, то дефиницията е […]

Scroll to top